Metro | Metro |
Metro
Metro

Gravure, pointe sèche

105 x 76 cm

700 euros

(+ 250 euros avec cadre chêne)