Roland Topor | Roland Topor |
Roland Topor
Roland Topor

22,5 x 29,5

 

Prix : 2800 euros